O nás bez nás, aneb zase nás chtějí potěšit nějakým dobrem.
Hledat
Navigace: Park Žernosecká > Popis záměru

Popis záměru

Rychlost.cz - poptávka připojení

Dnem 22.4.2016 bylo zahájeno Územní řízení o umístění stavby "Park Žernosecká" 

Dne 22.4.2016 podala Městská část Praha 8, zastoupená radní Ing. Annou Kroutil, kterou zastupuje Architektonický atelier ARKÁDA, spol. s.r.o. žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby "Park Žernosecká na pozemcích parc. č. 2365/9, 2621/1, 2621/49, 2621/50, 2621/93, 2621/94 vše v katastrálním území Kobylisy. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení se záměrem:

parkových úprav stávající oddychové plochy:

► ve střední části bude parková plocha komunikace Janečkova upravena do režimu obytné zóny

► jednostranný chodník u komunikace Janečkova bude zrušen

► při severozápaní části komunikace Janečkova bude umístěno 9 kolmých parkovacích stání, východní část komunikace bude bez parkujících automobilů

umístění následujících prvků:

► chodníkových větví

► dvou altánů s herními prvky pro děti

► vodovodní přípojky včetně 2 pítek

► stavby venkovního grilu

► vytvoření a oplocení psí louky

► pletivové konstrukce odcloňujícího živého plotu mezi chodníkem a hlavní komunikací Žernosecká

redukce počtu parkovacích míst na parkovišti Formánkova z důvodu:

► prodloužení chodníku v ulici Formánkova (u domu č.p. 1654)

► vytvoření přechodu pro chodce

 

Člověk je pro úřad partnerem  tvrzení Evy Poláčkové, pracovnice kanceláře NSZM ČR

V dubnovém Měsíčníku Městské části Praha 8 se můžeme dočíst o tom, že místní Agenda 21, která byla vytvořena právě při MČ Prahy 8 jako mezinárodní program zvyšování kvality veřejné správy nám má "pomáhat zlepšit podmínky pro život v daném místě. Člověk si během krátké doby uvědomí, že je partnerem pro místní úřad, a může tím pádem spolurozhodovat o věcech, které občané vnímají jako prioritní k řešení ve svém domově. Je to kažopádněvytváření jistoty pro další generaci, že se v žádném případě nezhorší podmínky pro život, naopak, že se spíše zlepší. Je to zároveň výchova k patriotismu, je to posilování vnímání místa, kde žiji, a vytváření určitého zakořenění v lokalitě, kde žiji".

► Z vývoje událostí posledních dní zní citovaná slova pouze jako výsměch, realita je však jiná. Člověk si během krátké doby naopak uvědomí, že partnerem pro místní úřad není on, ale onen všudypřítomný zisk z realizace nesmyslných a nákladných projektů. Spolurozhodovat o územním záměru není přípustné, záměr je vytvořen "v tichosti" a bez vědomí dotčených rezidentů. A co na tom, že společně se změnou dojde k zhoršení podmínek pro život. Vždyť, i dle ústního vyjádření úřednice na MČ Praha 8, "jde jen o nepatrnou změnu, tak proč nás to zajímá (?!!)".

 Proč nás to zajímá? No rozhodně pro to, že nám není lhostejné, kde žijeme, že nám nejsou lhostejné změny, které z časového hlediska daleko přesahují jedno volební období a hlavně změny, které nejsou navrhované pro nás občany, a které nejsou navrhované s ohledem na naše zájmy.

 
© parkzernosecka.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma