O nás bez nás, aneb zase nás chtějí potěšit nějakým dobrem.
Hledat

Úvod

 

Louka Žernosecká zůstane zachována

Dalo to půl roku práce, ale nakonec je louka Žernosecká zachráněna! 

Žádný park nebude a louka zůstane zachována v původním stavu. Nepodařilo se sice zrušit smlouvu na zpracování projektové dokumentace (protože peníze už MČ vyplatila), ale bagry nevyjedou. Nakonec jsme dotlačili pana místostarostu Fichtnera i k písemnému vyjádření, které si můžete přečíst zde

 

Proč je třeba dotáhnout věci do konce (a zrušit smlouvu na projekt parku Žernosecká )

Když jsme se na schůzce 7.7. 2016 domluvili s MČ Praha 8 na zastavení územního řízení na výstavbu parku Žernosecká, domnívali jsme se, že téma parku končí. Dle dohody se na podzim měla uskutečnit schůzka MČ se zástupci SVJ/BD nad problémy lokality. Nikoliv parku. Pojďme se bavit o tom, co lidi opravdu trápí, nikoliv o problému parku, který uměle stvořila MČ Praha 8.  Občané logicky předpokládají, že si radní nejprve zjistí, co lidé chtějí a teprve poté se podepíše smlouva na konkrétní projekt.

Rada MČ však 31.8.2016 schválila smluvní dodatek  na projekt parku s povinností architekta zapracovat případné připomínky ze strany MČ. Takže na pondělní schůzce 14.11.2016 se zástupci 11-ti SVJ/BD byly karty rozdány takto: řekněte si, co chcete, my to nějak napasujeme na smlouvu na park, aby se vynaložené peníze nevyhodily oknem.

Takhle to ale nejde. Smlouva na park je uzavřena na 3 konkrétní parcely. Zástupci 11-ti SVJ/BD téměř jednohlasně řekli, že na těchto parcelách nechtějí vůbec nic. Nic = 0. Zapracovat připomínky tedy pro pana architekta znamená odevzdat prázdný papír (za 1.6 mil. Kč).  Požadavky veřejnosti jsou nulové,  co z toho plyne? Ukončení smlouvy.

Řádný hospodář by to asi pochopil už mnohem dříve, ale MČ se musí vše nadiktovat polopatě. Proto byl na jednání 14.11. 2016 po odsouhlasení přítomnými zástupci SVJ/BD dán do zápisu tento bod:

Zástupci přítomných SVJ/BD požadují ukončení smlouvy o dílo č.64/3224/2015 ve znění pozdějších dodatků s architektonickým ateliérem Arkáda na „Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a související inženýrskou činnost pro vybudování parku Žernosecká“. Důvodem pro takové ukončení je přání většiny členů zmiňovaných SVJ /BD zachovat stávající stav louky bez jakýchkoliv změn. Případná oprava chodníků či běžná údržba stávající zeleně nesouvisí s uvedenou smlouvou.

ANO, ty peníze vyletěly oknem. ANO, ten projekt je k ničemu, snad jen kousek zaměřené mapy se může použít při rekonstrukci chodníku v Janečkově ulici. Chodník ale není park. ANO, pod tuto smlouvu se fakt nedá nic dalšího skrýt a zamaskovat. Protože to, co veřejnost trápí, leží mimo ony 3 konkrétní parcely. A přitom stačilo udělat studii za pár tisíc a zeptat se veřejnosti na názor :-)

Naše úsilí neskončí, dokud nesmyslná smlouva s dodatkem na vypracování projektové dokumentace na park Žernosecká nebude ukončena. 

Ondřej Valvoda

 

.........................

 

INFORMACE Z JEDNÁNÍ MČ SE ZÁSTUPCI SVJ/BD, 14.11.2016

Na včerejším jednání s MČ Praha 8 se kromě louky Žernosecká vyjadřovali zástupci SVJ/BD i k jiným tématům: parkování, chodníky, kontejnerová stání či propadající se vozovka, …. Nicméně oblast louky resp. původně zamýšleného parku byla klíčovým tématem. Ze zúčastněných 11 SVJ/BD se 9 vyjádřilo proti jakýmkoliv úpravám louky, s tím, že louku je potřeba pouze udržovat a případně opravit chodníky. Jeden zástupce prezentoval názor: horní louku beze změn, na spodní louce případně chodník ke škole (pokud ale nebude, nic se neděje). Jeden zástupce pak prezentoval: ne původnímu projektu, pouze případně některé prvky z původního projektu. V diskusi rovněž zaznívaly obavy z toho, aby na louce nevzniklo něco jiného než, park.

Protože naprostá většina zúčastněných byla proti jakýmkoliv úpravám louky, shodli se nakonec zástupci přítomných SVJ/BD na následujícím stanovisku, které bude součástí zápisu ze schůzky:

V souladu s názorem většiny členů SVJ/BD v lokalitě Žernosecká požadují zúčastnění zástupci SVJ/BD zachovat stávající stav louky Žernosecká.

Zástupci přítomných SVJ/BD požadují, aby radní Ing. Kroutil navrhla Radě MČ návrh usnesení v tomto znění:

„ Rada MČ Praha 8, s přihlédnutím k názorům veřejnosti, přijímá usnesení o zachování stávajícího stavu louky Žernosecká (ležící na pozemcích parc. č. 2621/50, a 2621/94 v k.ú. Kobylisy) včetně toho, že na louce nebude umístěn žádný mobiliář (lavičky, pikniková zóna, altány, pítka, psí louka) a v místě louky bude i nadále probíhat běžná údržba stávající zeleně.“

Pan místostarosta Fichtner na jednání konstatoval, že odpor k výstavbě parku je majoritní, tudíž „jestli chcete louku zachovat tak, jak je, tak ji zachováme tak, jak je“. Věřím, že se toto objeví v zápisu. Jakmile bude k dispozici, zveřejníme ho.

Necháme se překvapit, zda paní radní Kroutil a rovněž Rada MČ bude respektovat přání veřejnosti  a přijme politickou deklaraci: Necháme louku na pokoji :-)

Ondřej Valvoda

.........................

 

DOHODA ZE DNE 7.7.2016 BYLA MČ PRAHA 8 ZRUŠENA

 

OTEVŘENÝ DOPIS RADNÍ ING. KROUTIL

Lstí a klamem, jinak než parafrází známé knihy, nelze nazvat jednání zástupců MČ Praha 8 ohledně výstavby parku Žernosecká. V tichosti byla schválena smlouva na vypracování projektové dokumentace, v tichosti byl schválen dodatek č.1 a v tichosti se nyní (31.8.2016) schválil i dodatek č. 2 k uvedené smlouvě.

A my víme proč.  ZÁMĚR VÝSTAVBY PARKU ŽERNOSECKÁ TRVÁ I NADÁLE !

Bez ohledu na „právní kudrlinky“ dodatku č.2 je i nadále Architektonickému ateliéru Arkáda, spol.s r.o. uložena povinnost vypracovat projektovou dokumentaci za účelem výstavby parku Žernosecká. Termín odevzdání projektové dokumentace je dodatkem č.2 prodloužen do 28.2.2017. Nic na tom nemění formální rozšíření předmětu plnění o případné zapracování připomínek dle pokynu objednatele.

Záměr je zřejmý: proinvestovat peníze. Řekni si lide, co chceš a my ti to dáme. Pěkně v tom pojedeš s námi, nazveme to „projednání s veřejností“. Jen se neptej, v čí kapse ty peníze skončí. To již není tvoje starost.

Nenechme se, prosím, obalamutit „péčí“ radních o naši lokalitu. Ano, byli bychom rádi, pokud by se opravili chodníky, zlepšila péče o stávající zeleň, přibylo parkovacích míst, ale ne za cenu, že posloužíme jako zástěrka pro neprůhledné čerpání veřejných prostředků.

Eva Valvodová

► „Otevřený dopis" byl Ing. radní Kroutil odeslán dne 26.9.2016 a byl dán na vědomí starostovi

► celé znění "Otevřeného dopisu" si můžete přečíst na našem facebooku, nebo stáhnout zde

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Dne 7.7.2016 došlo k dohodě s MČ Praha 8 o zastavení územního řízení

ve věci výstavby Parku Žernosecká.

více informací si můžete přečíst zde

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 Petice 

petice stop parku žernosecká mč praha 8

                                   Počet podpisů pod peticí: 699 (ke dni 7.7.2016)

 

 Louka Žernosecká  - centrum přirozené zábavy a sportovního vyžití

park žernosecká

.... pouštění draků                                           .... sáňkování a lyžování

      

 

 Park Žernosecká  - uměle regulovaná oddychová plocha

Záměr přeměny stávající louky na park nebyl projednán s místní veřejností !!!

park žernosecká mč praha 8

Projektová dokumentace - výkres "koordinační situace":

park žernosecká mč praha 8

pozn.: výkres v plném rozlišení včetně legendy naleznete zde

 
© parkzernosecka.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma