O nás bez nás, aneb zase nás chtějí potěšit nějakým dobrem.
Hledat
Navigace: Park Žernosecká > Náš cíl

Náš cíl

Dnem 7.6.2016 vzniká naše "záchranná protiakce", snaha o zastavení Územního řízení.

Naším smyslem je:

► informovat veřejnost

► zjistit názor veřejnosti na zamýšlené vybudování parku

► prezentovat názor veřejnosti Městské části Prahy 8

► připravit petici Stop výstavbě parku Žernosecká

► komunikovat se zástupci MČ Prahy 8

► v případě nutnosti záměr MČ Prahy 8 medializovat

► zastavit realizaci parku

► zachránit unikátní louku

 Naše námitky: 

► kdo prosazuje přeměnu volné plochy na park? Rezidenti rozhodně ne!

► proč došlo k čerpání veřejných prostředků (1.633.500,-Kč na zpracování projektové dokumentace) bez předchozího projednání záměru s občany?

► proč má být regulována louka, jež je výjimečná svým přírodním rázem?

► proč záměr počítá s razantním snížením výměry travnaté plochy na úkor nově vybudovaných zpevněných ploch (zpevněné plochy tvoří až 1/6 celkové výměry parku)?

► proč jde záměr proti trendu ochrany městského prostředí z hlediska boje proti tepelnému ostrovu při vlnách horka?

► proč je potřeba vysázet další stromy - 26 ks, kdo bude o ně řádně pečovat? (MČ neumí spravovat stromy ani v blízkém okolí - viz. ostudně neudržovaná alej v Burešově ulici)

► proč investovat do prvků, které již existují v blízkém okolí (dětská hřiště, altánky, místa pro grilování, psí loučka...)?

► proč zvyšovat problémy s rizikovými občany (bezdomovci, narkomani) - altán, lavičky, pítka ...?

► proč ještě více snižovat nedostatečný počet parkovacích stání?

 
© parkzernosecka.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma